Login

Laki-Laki Perempuan
A B AB O
DATA PENDIDIKAN ( * Isi sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuh )
Tingkatan Pendidikan Nama Sekolah Kota Negara Jurusan Tahun Lulus
           
DATA KELUARGA
Ya Tidak
Tingkatan Pendidikan Anak Nama Sekolah Tahun Lulus
     
DATA PROFESI ( * Pilih salah satu profesi )
1-3 Bulan
4-6 Bulan
7-9 Bulan
10-12 Bulan
>12 Bulan
Almamater/Alumni Career
Media Cetak
Media Elektronik
Teman
Orang Tua/Saudara
<2jt
2-4jt
4-6jt
6-10jt
>10jt
Sangat Sesuai
Sesuai
Tidak Tahu
Kurang Sesuai
Tidak Sesuai
Belum Pernah
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
> 5 Kali
Gaji Tidak Memuaskan
Sulit Mengembangkan Karir
Suasana Kerja Tidak Nyaman
Bidang Pekerjaan Tidak Sesuai Bidang Ilmu
Sangat Mendukung
Mendukung
Tidak Tahu
Kurang Mendukung
Tidak Mendukung
>3,5
3-3,5
2,75-3
2,5-2,75
Tidak Mensyaratkan IPK
Sangat Membutuhkan
Membutuhkan
Kurang Membutuhkan
Tidak Membutuhkan